Działka budowlana Teresin ul. Rubinowa

Działka budowlana o powierzchni 1166m2, w miejscowości Granice ul. Rubinowa.
Wydane warunki zabudowy na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne o pow. 86 m2.
Wytyczone granice działki.
Aktualne mapy do celów projektowych.

Woda na działce rozprowadzona do dwóch budynków.
Przyłącze prądu w trakcie realizacji

Przeznaczenie terenu
a) przeznaczenie podstawowe:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej lub bliźniaczej) z możliwością budowy budynków gospodarczych i garażowych dla samochodów osobowych oraz infrastruktury technicznej i komunikacji.
b) przeznaczenie dopuszczalne
Usługi towarzyszące w kubaturze obiektu podstawowego zgodnie z § 6 ust.1 pkt. 12.
Warunki dopuszczenia: powierzchnia usług do 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego w tym usługi handlu do 50 m² powierzchni sprzedaży.

Kupujący nie jest obciążany kosztami prowizji.

Zapraszamy do kontaktu
698-541-795

1166 m2

125000 PLN

698541795

Zadzwoń już teraz!